Tru by Hilton

Tru by Hilton

Välkommen till Tru by Hilton, ett revolutionerande nytt varumärke som är enkelt, piggt och med sin grund i värden för gäster med livslust och en önskan om mänskliga sammanhang. Vi har skapat en originell erfarenhet med själ som går tillbaka till rötterna; grundad i värden och förankrad i Hiltons DNA – för att vinna både hjärta och sinne för våra gäster som söker socialt engagemang, oväntad klarhet och levande enkelhet.

BESÖK Tru by Hilton (engelskspråkig webbplats)