Tru by Hilton

Tru by Hilton

Velkommen to Tru by Hilton, et revolusjonerende nytt varemerke som er forenklet, livfullt og grunnfestet i uttelling for gjestene med livsglede og en lengsel etter mennskelig kontakt. Vi har skapt en original, tilbake-til-grunnlaget-opplevelse med sjel – grunnfestet i verdier og forankret i Hiltons gener – for å vinne følelsene og fornuften til gjester som er opptatt av sosialt engasjement, uforventet sikkerhet og livfull enkelthet.

BESØK Tru by Hilton (nettstedet er på engelsk)