HILTON

ОБРЪЩЕНИЕ

Абонирайте се за получаване на електронен бюлетин на Hilton и получавайте най-новата информация и оферти директно на електронната си поща. Вижте Общите условия за повече подробности.

*задължителни полета

С предоставянето на вашите данни и с участието ви в тази промоция вие потвърждавате съгласието си с нашия Отчет за поверителност. Вие също така приемате и се съгласявате предоставените от вас лични данни да бъдат използвани за целите, посочени в нашия Отчет за поверителност, които могат да включват: предоставяне на услуги и транзакции, по-добро разбиране на нуждите на клиентите и изпращане на специални предложения, промоции, анкети и друга маркетингова информация по имейл, по пощата или чрез телепродажби. В допълнение вие потвърждавате, че вашата информация ще се вписва в нашата база-данни, контролирана от Hilton в централата им в САЩ. Също така се съгласявате, че компаниите на Hilton, всички собственици и управители на нашите хотели под франчайзингово управление, както и всички доставчици на услуги, могат да получават и използват тези данни за всяка от посочените по-горе цели, като осъществяват достъп до данните глобално, включително от държави, в които законите за защита на личните данни се различават от тези във вашата държава. За да се гарантира вашата сигурност, разпоредбите за защита на данните от Отчета за поверителност ще бъдат в сила при всяко обработване на данните, като в тази връзка вие имате право да осъществявате достъп, да коригирате и да предявявате възражения в съответствие с настоящия текст.

Моля, отбележете с отметка, за да се съгласите с посочените по-горе Общи условия